ADVADO B.V. Personnel and payroll administration HR(M) advice Recruitment Employment Law

ADVADO B.V.

Are you sometimes concerned about whether the salaries of your employees will be paid correctly and on time? This is unnecessary! Let ADVADO perform your payrolling and personnel administration for you. That's what we are here for.

Do you worry about salary calculations, collective labour agreements, pensions, subsidies, a dismissal procedure or absence due to illness? Entrust your concerns to our capable hands!

We stand out through our flexible service provision. Whether you are an employer in a small or medium-sized business or you own an accountancy or administration company, we offer a suitable solution for every target group.

Nieuws

Muntgeld
Stichting PAWW (Private aanvulling WW en WGA)
In het sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers en werkgeversorganisaties afgesproken op cao niveau een private aanvulling WW in het leven te roepen. Met deze aanvulling is het WW recht voor de...
Work
Jaarbrief 2017 - 2018
Jaarlijks publiceren wij een jaarbrief om onze klanten op een aantal zaken te attenderen met het oog op het einde van het jaar en de start van het nieuwe jaar, de editie van dit jaar is gemaakt....
Belastingdienst
Loonkostenvoordeel oudere werknemers (56+) per 2018
Het loonkostenvoordeel oudere werknemer gaat met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer vervangen.  Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer is een van de vier...
Rechtspraak
Ook niet-werkdagen tellen mee bij 183-dagenregeling
De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 14 juli 2017 bevestigd dat ook niet-werkdagen meetellen voor de beoordeling van de 183-dagenregeling. Op basis van de 183-dagenregeling geldt dat het woonland...
Belastingdienst
Belastingdienst past handreiking 'Toewijzen loonbestanddelen werkkostenregeling' aan
Belastingsoort(en): Loonbelasting Bron/Instantie: Belastingdienst Bron/zaaknummer: n.v.t. Brondatum: 22032017 Op het Forum Fiscaal Dienstverleners is een nieuwe versie van de handreiking '...
werkende mensen
Past u de juiste cao toe?
In een cao is vastgelegd waar uw werknemer recht op heeft. Het is niet altijd duidelijk welke cao van toepassing is. Ga daarom met enige regelmaat na welke cao voor uw werknemers geldt, om zo...
Geldzakje
Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u vanaf dit jaar (2017) een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per jaar...
WKR Proof
Aanwijzen eindheffingsloon binnen de WerkKostenRegeling kan niet met terugwerkende kracht.
Binnen de werkkostenregeling kunt u diverse vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers toekennen.Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen geldt dat zij gericht zijn vrijgesteld (bijv. de...
Shaking hands
Succesvol en interactief Event ADVADO & CENT Lonen
Op woensdagmiddag 30 november 2016 heeft het Event van ADVADO en CENT Lonen plaatsgevonden, waar Christa Heering van Manager-up-to-date tijdens deze bijeenkomst de aanwezige klanten en relaties van...
Shaking hands
Jaarbrief 2016 - 2017
Het einde van het jaar 2016 komt weer langzaam in zicht, lees in onze jaarbrief waar u op het gebied van de salarisadministratie op moet letten als het einde van het jaar nadert.
Geldzakje
Wijzigingen wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2017
Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon...
Belastingdienst
Let op gebruik juiste sectorcode
Het komt voor dat werkgevers een foute sectorcode gebruiken. De Belastingdienst controleert of de toegepaste sectorcode juist is. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting? Na uw aanmelding als...
Bestelauto
Ketenaansprakelijkheid in de vervoerssector, per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 geldt de ketenaansprakelijkheid ook in de transportsector. Nieuw in de WAS is de civiele ketenaansprakelijkheid voor het aan werknemers verschuldigde (cao-)loon. Een werknemer kan...
WKR
De Fiets onder de werkkostenregeling
Binnen de werkkostenregeling zijn er toch nog mogelijkheden om uw personeel fiscaal vriendelijk aan het fietsen te krijgen. Welke opties heeft u? Belastingvrije vergoeding voor fietskilometers. € 0,...
Praktijkonderwijs
SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN, STUDIEJAAR 2015-2016
De afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft en is vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend...