ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Salaris serviceverwerking

Uitbesteden?
Deze vraag komt bij elke organisatie minstens éénmaal aan de orde. Welke beslissing uw organisatie neemt is afhankelijk van ervaringen en een aantal belangrijke randvoorwaarden. Wij voldoen aan deze randvoorwaarden door onze dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. 

Kosten
Serviceverwerking van de salarissen lijkt vaak duurder ten opzichte van verwerking door een eigen salarisadministrateur.
Door te profiteren van de expertise van ADVADO B.V. realiseert u echter een aanzienlijke tijdsbesparing. Zo is er voor uw eigen functionarissen meer tijd beschikbaar voor andere werkzaamheden.
De integrale kostprijs van uw personeelsadministratie kan daardoor zelfs dalen in relatie tot de verrichte werkzaamheden. De prijsstelling van ADVADO B.V. Salaris Serviceverwerking is helder uitgedrukt in een vaste prijs per salarisafrekening.

Expertise
De zorg van het onderhoud op fiscale- en CAO-regelingen wordt volledig door onze specialisten ter hand genomen. U heeft een eigen contactpersoon die op de hoogte is van uw situatie, hij/zij is beschikbaar voor uw specifieke vragen met betrekking tot de salarisverwerking. Eventuele complexe situaties kunnen daardoor gezamenlijk proactief aangepakt worden.

Desgewenst regelt ADVADO B.V. de gehele personeels- en salarisadministratie. Dit betekent dat er veel moet worden uitgezocht. ADVADO B.V. ziet dit als een uitdaging. Zij verzorgt de aanvragen bij de UWV en Belastingdienst en onderhoudt hiermee goede contacten. Zijn er onverhoopt problemen, dan kunt u gebruik maken van de expertise van de salarisadministrateur van ADVADO B.V. Op uw verzoek kan deze ook, namens u, als woordvoerder fungeren.

ADVADO B.V. zoekt uit welke rechtsposities er voor zowel de werkgever als de werknemer van toepassing zijn. Is er een CAO van kracht en zo ja: wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Als al deze gegevens bekend zijn, en ADVADO B.V. de arbeidsovereenkomsten heeft opgesteld, kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt en geschiedt de financiële verwerking in journaalposten. ADVADO B.V. koppelt desgewenst de salarisadministratie aan de financiële administratie met een totaaloverzicht van de financiële positie als gevolg.

Op uw verzoek leveren wij ook maatwerk.

Continuïteit
Veel ondernemingen, die slechts één salarisadministrateur in dienst hebben, zien continuïteit van het administratieve proces als de belangrijkste randvoorwaarde. Vertraging in de uitbetaling van salarissen werkt demotiverend voor uw personeel. Naast vragen van medewerkers neemt ook administratieve belasting van omringende afdelingen toe wanneer het administratieve proces vertraging oploopt. Om risico’s te beperken hebben een groot aantal organisaties gekozen voor de gegarandeerde expertise van de ADVADO Serviceverwerking.
Spreekt de ADVADO formule u aan? Aarzel geen moment en neem contact met ons op.

Deel via:
Uitbesteden?
Deze vraag komt bij elke organisatie minstens éénmaal aan de orde. Welke beslissing uw organisatie neemt is afhankelijk van ervaringen en een aantal belangrijke randvoorwaarden. Wij voldoen aan deze randvoorwaarden door onze dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. 

Kosten
Serviceverwerking van de salarissen lijkt vaak duurder ten opzichte van verwerking door een eigen salarisadministrateur.
Door te profiteren van de expertise van ADVADO B." data-share-imageurl="">