ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Arbeidsrechtkundig advies

Arbeidsrecht
Onder Arbeidsrecht wordt het geheel van rechtregels verstaan dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking.

Sociale zekerheid
Onder Sociale Zekerheidsrecht wordt verstaan het geheel van rechtsnormen dat betrekking heeft op het verschijnsel sociale zekerheid.
ADVADO B.V. geeft advies met betrekking tot arbeidsrecht maar ook alles wat met arbeidsrecht samenhangt.

Arbeidsrecht

  • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd
  • Regelingen van secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Lease-autoregelingen
  • Adviseren, begeleiden in geschillen over beloning, vakantiedagen, Atv-dagen en CAO-toepassingen
  • Adviseren, begeleiden in ontslagtrajecten
  • Begeleiden van reorganisaties

 

Sociaal Zekerheidsrecht

  • Adviseren met betrekking tot ZW- WIA/WAO- of WW- kwesties, tevens begeleiding in geschillen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Deel via: