ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Personeels- en salarisadministratie

De personeels- en salarisadministratie maakt een belangrijk onderdeel uit van het dienstenpakket van ADVADO B.V. Dankzij een efficiënte werkwijze is zij in staat om een aantrekkelijke prijs te berekenen, waardoor uitbesteden voor u een kostenbesparing kan opleveren.

Desgewenst regelt ADVADO B.V. de gehele personeels- en salarisadministratie. Dit betekent dat er veel moet worden uitgezocht. ADVADO B.V. ziet dit als een uitdaging. Zij verzorgt de aanvragen bij de UWV en Belastingdienst en onderhoudt hiermee goede contacten. Zijn er onverhoopt problemen, dan kunt u gebruik maken van de expertise van de salarisadministrateur van ADVADO B.V. Op uw verzoek kan deze ook, namens u, als woordvoerder fungeren.

ADVADO B.V. zoekt uit welke rechtsposities er voor zowel de werkgever als de werknemer van toepassing zijn. Is er een CAO van kracht en zo ja: wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Als al deze gegevens bekend zijn, en ADVADO B.V. de arbeidsovereenkomsten heeft opgesteld, kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt en geschiedt de financiële verwerking in journaalposten.
ADVADO B.V. weet als geen ander dat het administreren van personele gegevens geen statisch proces is. Zij controleert en bewaakt continu de lonen, pensioenen en andere inhoudingen. Volgen de werkgevers de regels wel op? Zijn er premiewijzigingen? Moeten er loonsverhogingen worden doorgevoerd?

Op deze pagina:

Wilt u meer weten?

Op deze pagina kunt u veel informatie vinden over onze werkzaamheden. Alle informatie kunt u bereiken via het navigatiemenu aan de linkerkant van deze pagina. Bij Salaris serviceverwerking, verwerking op locatie kunt u zich meer verdiepen in het dienstenpakket wat ADVADO B.V. aanbiedt.

Service

Wilt u via internet een nieuwe medewerker opgeven? Of misschien een wijziging doorgeven die bij 1 van u medewerkers heeft plaatsgevonden? Dan klikt u in het linker navigatiemenu op het formulier van uw keuze. Daarna is het een kwestie van invullen en met een druk op de knop opsturen naar ADVADO B.V.

Daarnaast kunt u in hetzelfde menu pagina een link naar het model voor de opgave van de gegevens voor de loonheffingen zodat u deze uit kunt printen en in kunt vullen zodat het op weg kan naar de belastingdienst.

Omdat het wettelijk minimumloon vaak moeilijk te vinden is voor veel mensen zetten wij speciaal voor u elk half jaar de nieuwe minimumlonen op internet. Wij zorgen natuurlijk dat dit overzichtelijk is, daarnaast kunt u ook de percentages vinden waarmee het minimumloon veranderd is.

Hiervoor klikt u in het linker navigatiemenu op Wettelijk Minimumloon. 

Deel via: