ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

U bent hier

aug 2018

Stichting PAWW (Private aanvulling WW en WGA)

nov 2017

Jaarbrief 2017 - 2018

okt 2017

Loonkostenvoordeel oudere werknemers (56+) per 2018

Ook niet-werkdagen tellen mee bij 183-dagenregeling

mrt 2017

Belastingdienst past handreiking 'Toewijzen loonbestanddelen werkkostenregeling' aan

Past u de juiste cao toe?

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Aanwijzen eindheffingsloon binnen de WerkKostenRegeling kan niet met terugwerkende kracht.

dec 2016

Succesvol en interactief Event ADVADO & CENT Lonen

nov 2016

Jaarbrief 2016 - 2017

okt 2016

Wijzigingen wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2017

Let op gebruik juiste sectorcode

Ketenaansprakelijkheid in de vervoerssector, per 1 januari 2017

De Fiets onder de werkkostenregeling

aug 2016

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN, STUDIEJAAR 2015-2016

jun 2016

Wanneer mag ik meer of minder uren werken?

Heeft u uw personeelsdossier op orde?

Bent u zwanger van een tweeling of meerling? Nieuwe regels omtrent het zwangerschapsverlof!

BBL’er begeleid? Wij vragen subsidie voor u aan!

Nieuwe wettelijk minimumlonen bekend per 1 juli 2016

mrt 2016

Belastingdienst stuurt 560.000 zzp-ers brief over verdwijnen VAR

AOW-gerechtigde werknemer, na 1 januari 2016

Vragen? Wij adviseren u graag!

WW-uitkering en –rechten vanaf 1 januari 2016

sep 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid biedt leerbedrijven meer flexibiliteit.

Aanpassingen regelingen verlof en arbeidstijden

aug 2015

Wettelijke manieren beëindigen arbeidsovereenkomst

Toch bijtelling privé gebruik auto, ondanks diverse maatregelen ter voorkoming van deze bijtelling

Dienstbetrekking voor Poolse 'vennoten' maar geen omkering bewijslast

Ontslagrecht per 1 juli 2015, verplichte route

Premiekorting jongere werknemers

De fiets(regeling) binnen de werkkostenregeling

Als een oproepkracht ziek wordt...

jul 2015

Arbeidsovereenkomst opzeggen? Let op de wettelijke opzegtermijn!

Gezocht: Salarisadministratiekantoor of – portefeuille ter overname

jun 2015

Schriftelijke instemming met ontslag versus ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden na 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN, STUDIEJAAR 2015-2016

Loonkostensubsidies (sectorplan Bouw en Infra)