ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Aanwijzen eindheffingsloon binnen de WerkKostenRegeling kan niet met terugwerkende kracht.

Binnen de werkkostenregeling kunt u diverse vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers toekennen.Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen geldt dat zij gericht zijn vrijgesteld (bijv. de kilometervergoeding van € 0,19) – of dat zij op nihil worden gewaardeerd (bijv. het bureau op de werkplek). U betaalt hier als werkgever dan geen belasting over. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om maximaal 1,2% van uw totale fiscale loonsom (“vrije ruimte”) te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan wordt dit meerdere belast met 80% eindheffing.

Het is hierbij wel van belang dat u al deze vergoedingen en verstrekkingen voorafgaand – dat wil zeggen vóór het fiscale genietingsmoment – expliciet aanwijst als eindheffingsloon in uw (financiële) administratie. Dit geldt dus niet alleen voor de componenten die u aan de vrije ruimte wilt toewijzen, maar ook voor de gerichte vrijstellingen en de nihil waarderingen. Indien en voor zover de aanwijzing niet vooraf plaatsvindt, worden de vergoedingen en verstrekkingen geacht tot het individueel belastbaar loon van uw werknemer te behoren. Voor zowel u als werkgever maar ook voor uw werknemer kunnen de financiële gevolgen van een onjuiste toepassing aanzienlijk zijn.

Heeft u vragen over (het aanwijzen als eindheffingsloon binnen) de werkkostenregeling? Neem dan contact op met ons op.

Deel via:
afbeelding van Herbert