ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Belastingdienst past handreiking 'Toewijzen loonbestanddelen werkkostenregeling' aan

Belastingsoort(en):
Loonbelasting

Bron/Instantie:
Belastingdienst

Bron/zaaknummer:
n.v.t.

Brondatum:
22032017

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners is een nieuwe versie van de handreiking 'Toewijzen loonbestanddelen
werkkostenregeling’ geplaatst. Een werkgever moet binnen de werkkostenregeling voor elk afzonderlijk
loonbestanddeel een keuze maken tussen individueel loon of eindheffingsloon. Op welk moment moet hij
deze keuze maken? En wat als hij geen keuze maakt? In de handreiking vindt u meer informatie over
toedelen van loonbestanddelen en het moment waarop de werkgever die keuze maakt.

Volledige tekst:

Toewijzen loonbestanddelen Werkkostenregeling
Een werkgever moet binnen de werkkostenregeling voor elk afzonderlijk loonbestanddeel een keuze maken tussen individueel loon of eindheffingsloon. Op welk moment moet hij deze keuze maken? En wat als hij geen keuze maakt?

In deze handreiking vindt u meer informatie hierover.

Uiterlijk kiezen op genietingsmoment
Een werkgever kan het loon aanmerken als werknemersloon of als eindheffingsloon. Uiterlijk op het genietingsmoment van het loon moet een werkgever kiezen hoe hij een bestanddeel van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verwerkt in de loonadministratie.

Genietingsmoment
Het genietingsmoment is het moment dat zich 1 van de volgende situaties zich voordoet:

  • het loon wordt betaald
  • het loon wordt verrekend
  • het loon wordt ter beschikking van de werknemer gesteld
  • het loon wordt rentedragend
  • het loon wordt vorderbaar en inbaar

Let op! De werkgever kan dus niet met terugwerkende kracht het loon aanwijzen als eindheffingsloon. Is er eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.

Dit is alleen anders als er een fout gemaakt is. In die situatie mag de werkgever de keuze aanpassen. Bijvoorbeeld als er met de werknemer een afspraak is gemaakt dat een loonbestanddeel loon voor de werknemer is en u heeft het per abuis als eindheffingsloon verwerkt. De fout herstelt u met een correctiebericht. U past ook de loonadministratie aan.

Geen keuze gemaakt
Heeft de werkgever het loon niet aangewezen als werknemersloon of eindheffingsloon, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat het loon:

  • loon van de werknemer is als het genoten is in een vorig kalenderjaar
  • eindheffingsloon is als het loon genoten is in het lopende kalenderjaar en voldaan is aan de gebruikelijkheidstoets

Altijd werknemersloon of eindheffingsloon
Sommige loonbestanddelen zijn verplicht werknemersloon of eindheffingsloon. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2 Handboek loonheffingen.

Meer informatie
Hoofdstuk 8.1 Handboek loonheffingen: Hoe werkt de werkkostenregeling

Deel via:
afbeelding van Herbert