ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Ketenaansprakelijkheid in de vervoerssector, per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 geldt de ketenaansprakelijkheid ook in de transportsector.

Nieuw in de WAS is de civiele ketenaansprakelijkheid voor het aan werknemers verschuldigde (cao-)loon. Een werknemer kan op deze regeling een beroep doen wanneer hij gewerkt heeft ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van aanneming van werk. Wanneer dat het geval is, kan hij ook de opdrachtgever(s) van zijn werkgever aansprakelijk stellen als de werkgever zijn (cao-)loon niet heeft betaald. 

Deel via:
afbeelding van Herbert