ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u vanaf dit jaar (2017) een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per jaar per werknemer.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het loonkostenvoordeel dat op 1 januari 2017 van start gaat, wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de werknemer die u aanneemt verdient een loon van minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor een 23-jarige of ouder;
  • de werknemer werkt 38 uur per week en heeft minimaal 1.248 verloonde uren per jaar bij dezelfde werkgever, en;
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Let op! Er zijn nog een aantal aanpassingen te verwachten in de voorwaarden van het LIV. In plaats van 38 uur per week zal waarschijnlijk worden uitgegaan van een 40-urige werkweek. De bovengrens van 120% gaat nog omhoog naar 125%.

Automatische uitbetaling

Komt u in aanmerking voor het LIV, dan hoeft u daarvoor niet zelf een aanvraag in te dienen. Het UWV bepaalt het recht en de hoogte aan de hand van de gegevens in de polis administratie. Daarbij geldt de stand van zaken per 1 mei van het volgende jaar. Aan de hand van gegevens uit de polis administratie van het UWV keert de Belastingdienst het voordeel over 2017 automatisch in het najaar van 2018 aan u uit.

Let op! Voor het LIV is niet vereist dat de werknemer op of na 1 januari 2017 in dienst treedt. Ook bestaande werknemers die verder aan de voorwaarden voldoen, komen per 1 januari in aanmerking voor het LIV.

Deel via:
afbeelding van Herbert