ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Let op gebruik juiste sectorcode

Het komt voor dat werkgevers een foute sectorcode gebruiken. De Belastingdienst controleert of de toegepaste sectorcode juist is. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting?

Na uw aanmelding als werkgever kreeg u van de Belastingdienst een 'Beschikking sectoraansluiting'. In die beschikking staat bij welke sector u bent aangesloten. Ook vindt u uw sectorcode in de jaarlijkse 'Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (WHK)'. U hebt deze code nodig voor het doen van aangifte loonheffingen. De Belastingdienst controleert of u daarbij de juiste sectorcode hebt gebruikt.

Nieuwe beoordeling sectoraansluiting vragen

De sectoraansluiting bepaalt de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die u moet betalen. Als uw activiteiten structureel veranderen, moet u dan ook binnen 14 dagen schriftelijk om een nieuwe beoordeling van uw sectoraansluiting vragen bij uw belastingkantoor. U krijgt dan een nieuwe beschikking.

Meer informatie

Meer informatie over de sectoraansluiting vindt u in paragraaf 5.1.1 van het 'Handboek Loonheffingen'. En informatie over de hoogte van de sectorpremie vindt u in paragraaf 5.3 en paragraaf 5.6 van het 'Handboek Loonheffingen'. Hebt u een foute sectorcode gebruikt in uw aangifte loonheffingen? Dan moet u dit corrigeren. Hoe u dat doet, leest u in hoofdstuk 12 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Deel via:
afbeelding van Herbert