ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Past u de juiste cao toe?

In een cao is vastgelegd waar uw werknemer recht op heeft. Het is niet altijd duidelijk welke cao van toepassing is. Ga daarom met enige regelmaat na welke cao voor uw werknemers geldt, om zo problemen vóór te zijn.

Welke cao geldt voor uw werknemers?

In een cao is geregeld voor wie deze cao geldt. Dat kan gaan om een groep werkgevers, om werkgevers in een bepaalde branche of in een bepaalde bedrijfstak. Op grofweg drie manieren kan bepaald zijn dat uw personeel onder een cao valt.

1. Algemeen verbindend verklaarde cao
De minister verklaart een cao algemeen verbindend. In dat geval geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak of branche. Check op de site van het Ministerie van SZW of er een cao in uw bedrijfstak of branche algemeen verbindend is verklaard.

2. De cao is niet algemeen verbindend verklaard
Bent u lid van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten? Dan moet u als werkgever de cao nakomen voor al uw medewerkers.

3. Cao in de arbeidsovereenkomst
Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw personeel opgenomen dat een bepaalde cao van toepassing is? Kijk dan goed of dat ook voor opvolgende cao’s geldt. Zo niet, dan blijft de cao van toepassing die op dat tijdstip gold.

Tip: Zijn de werkzaamheden van uw onderneming structureel gewijzigd, controleer of uw onderneming nog in de juiste sector is ingedeeld en/of de cao nog van toepassing is.

Deel via:
afbeelding van Herbert