ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Stichting PAWW (Private aanvulling WW en WGA)

In het sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers en werkgeversorganisaties afgesproken op cao niveau een private aanvulling WW in het leven te roepen. Met deze aanvulling is het WW recht voor de werknemer weer hersteld tot het niveau van hoe het was op 31 december 2015. Een voorwaarde van het Kabinet is wel, dat de regeling ingaat als de branche- of bedrijfs-cao algemeen bindend verklaard is.

De PAWW is dus een private uitkering die ingaat na afloop van uw wettelijke WW- of loongerelateerde WGA uitkering. De hoogt van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden, indien voldaan is aan voorwaarden. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand vooraf aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Deelname
De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. De werknemers en de werkgevers besluiten in de cao overleg tot deelname aan de PAWW. De werkgeversorganisatie heeft een lijst verstrekt aan de stichting welke werkgevers onder de cao vallen. Indien je hierop sta krijg je bericht vanaf wanneer de deelname ingaat.

Let wel: geen brief betekent niet dat je niet onder deze regeling valt.
Indien je onder een deelnemende cao valt, is dit geen vrijwillig deelname maar cao gebonden regeling.

Bijdrage
De werknemer betaald de PAWW bijdrage. De werkgever houdt de bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan stichting PAWW. Deze bijdrage is 0,2% van het brutoloon.

Wat moet u doen als werkgever?
U krijgt een brief van Stichting PAWW. Deze brief gaat over uw deelname aan de PAWW, hierin staat onder andere vermeld vanaf welke datum u deel neemt aan de PAWW.

U dient zich als werkgever te registreren in het PAWW portaal. Dit staat uitgelegd in de brief. Nadat u geregistreerd heeft kunt u indien gewenst ons als administratiekantoor machtigen.
Graag ontvangen wij een kopie van deze brief.

 

Aanleveren gegevens in werkgeversportaal & betalen premie
De afdracht van de bijdrage dient voor het einde van een aangifte tijdvak plaats te vinden. Bijvoorbeeld; loongegevens augustus 2018 dienen voor 30 september 2018 ingediend te zijn
Via de website kan je inloggen op spaww.nl, bij aangifte selecteer je welke periode je wilt aangeven.

Bij de aangifte dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd:

  • Aantal werknemer
  • Premieloon, is het totaal grondslag waarover de premie berekend
  • Het totaal van de bijdrage (premie paww)

Nadat de gegevens zijn ingediend is wordt er een factuur verstuurd naar het emailadres dat bij registratie opgegeven is. Je hoef niet te wachten op dit mailtje, op de site is deze na indienen ook al meteen beschikbaar. De betaling van de premie kan na aanleiding van de factuur worden voldaan.
Uiteraard kunnen wij ook de levering voor u verzorgen.

Meer informatie lees je op: www.spaww.nl

Deel via:
afbeelding van Herbert