ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Wanneer mag ik meer of minder uren werken?

 
U mag in overleg met uw werkgever meer of minder uur per week gaan werken. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren. Om zo’n verzoek te kunnen doen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
 
Voorwaarden wijziging arbeidsduur
Voorwaarden om uw werkuren (per week) te kunnen wijzigen zijn:
• U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
• U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
• U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum en het gewenst aantal werkuren per week.
 
Reactietermijn op uw verzoek
Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.
 
Redenen om verzoek te weigeren
Uw werkgever kan uw verzoek weigeren (dit moet hij schriftelijk doen). Hij moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:
• Er is niemand om uw werk over te nemen;
• Het geeft problemen met het werkrooster;
• Er is niet voldoende werk of geld;
• Er is geen ruimte in de personeelsformatie.
 
Let op: als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen.
Deel via:
afbeelding van Herbert