skip to Main Content

Disclaimer

Welkom op de website van Advado B.V.

Disclaimer website

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. de webpagina: iedere webpagina waarin Advado een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  2. Advado: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  3. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  4. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  5. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Advado spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Advado verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Advado is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. Advado mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Advado is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is Advado niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. Advado behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Advado de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal Advado, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

E-maildisclaimer

De informatie in onze e-mails en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen. Indien het bericht niet voor je bestemd is, wordt je verzocht de inhoud ervan niet te lezen, en het bericht aan ons terug te sturen. In dat geval wijzen wij je er tevens op dat het kopiëren, verspreiden of elke andere be- of verwerking van de inhoud van de e-mails en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn.

Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht je de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen, met vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen. De auteurs van onze e-mails streven ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbaar gestelde informatie.

De gegeven informatie en/of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om onze aansprakelijkheid in te roepen. Wij zijn enkele gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging bevestigd is door een geldig ondertekend document. E-mail die vanuit of naar een Advado e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden. Tenslotte wijzen wij je er op dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor virussen die e-mails mogelijk bevatten.

Mocht u naar aanleiding van ons cookie beleid vragen hebben, dan kunnen u door middel van onderstaand formulier contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Contact opnemen met ons is vrijblijvend, wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast komen wij graag bij u langs!

Back To Top