skip to Main Content

Verzuimbegeleiding

Iedere werknemer probeert over het algemeen zijn of haar verzuim zo laag mogelijk te houden, dit vaak tot tevredenheid van de werkgever. Maar wat als u als werkgever wel regelmatig verzuim constateert of tegen langdurig verzuim aan loopt?

Welke rechten en plichten heeft u als werkgever en welke stappen moet u ondernemen richting het UWV, Arbodienst en uiteraard de werknemer? Weet u ook wat een werknemer kan en mag tijdens verzuim en reïntegratie?

Deze vragen zijn belangrijk om beantwoord te hebben. Wij kunnen u begeleiden in situaties waarin verzuim centraal staat. In overleg met u zorgen we voor een passende oplossing en zorgen ervoor dat u binnen de regelgeving de benodigde stappen uitvoert.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Onze adviseurs zijn:

UW PERSONEEL, ONS SPECIALISME

icoon-hrm

Wet Verbetering Poortwachter

Verzuim kan uiteraard voorkomen, mensen worden helaas wel eens ziek. Maar bij langdurige ziekte en bij een arbeidsconflict waarbij de werknemer zich ziek meld is er vaak meer aandacht nodig om de zaken goed te regelen. Dat start met verzuimbegeleiding, maar wellicht is er meer nodig. Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.

Arbodienst

Alle organisaties hebben verzuim binnen de gelederen. Voor de kleine organisatie is het vaak nog te overzien welke stappen ondernomen moeten worden, maar hoe houdt u overzicht als uw organisatie groot is en u niet direct zicht op het verzuim heeft? Heeft u aan een verzuimbeleid gedacht? Wie doet wat? Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid en u daarbij ondersteunen!

Neem contact met ons op

Contact opnemen met ons is vrijblijvend, wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast komen wij graag bij u langs!

Back To Top