skip to Main Content

HRM ADVIES

Heeft u werknemers in dienst en geen eigen HR Afdeling? Wilt u de HRM-processen verder uitwerken? Of zoekt u naar een partner om kennis uit te wisselen op het gebied van HRM? Dan bent u bij Advado aan het juiste adres.

HRM ADVIES EN ONDERSTEUNING

icoon-hrm

HR Abonnement

Het HR abonnement is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven zonder eigen (interne) HR-adviseur. Elk bedrijf heeft met enige regelmaat te maken met personele vraagstukken waar de tijd en/of expertise voor ontbreken.

In samenhang met onze HR-module welke is gekoppeld aan de Salarisadministratie bent u verzekerd van de op maat afgestemde HR capaciteit op het moment dat u het nodig heeft.

Ondersteuning op maat

U kunt op een flexibele manier HR-advies inroepen op het moment dat u dit nodig acht. Voor een vast bedrag per maand kunt u gebruik maken van onze telefonische/ e-mail service en beschikt u over een aantal vooraf overeengekomen Advies- en/of Ondersteuningsuren, deze uren kunt u naar eigen inzicht inzetten op het gebied van HR-vraagstukken en/of HR ondersteuning.

Met het HR abonnement bieden wij u een goede en flexibele oplossing tegen een betaalbare prijs.

Inhoud HR Abonnement

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek van maximaal 1,5 uur om informatie uit te wisselen en de verwachtingen op elkaar af te stemmen
 • Vastgesteld aantal uren HR- Advies/ondersteuning per jaar voor praktische HR vragen (via e-mail of telefonisch)
 • De advies/ondersteuningsuren kunt u naar eigen inzicht inzetten
 • Korting op overige advies-uren, voor meer beleidsmatige personeelsvraagstukken en interim-oplossingen

Tegen een vast tarief kunt u gebruik maken van online advies en ondersteuning. U betaalt jaarlijks een vast tarief. Dus geen onverwachte kosten, u weet vooraf waar u aan toe bent.

Advies & Ondersteuning

HR-advies werkzaamheden

Onderstaand treft u enkele voorbeelden van HR-advies werkzaamheden aan;

 • Opzetten van functie- en taakomschrijvingen
 • Advies omtrent het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een wijziging daarop
 • Advies omtrent de arbeidsvoorwaarden
 • Begeleiden van verbetertrajecten inzake het functioneren van uw medewerker(s)
 • Ziekte- en verzuimbeleid
 • Begeleiden bij vraagstukken omtrent het beëindigen van het dienstverband
 • Het opstellen van een personeelshandboek
 • Begeleiding bij het opzetten van een werving en selectie traject

HR-ondersteuning werkzaamheden

Onderstaand treft u enkele voorbeelden van HR- ondersteunende werkzaamheden aan;

 • Werving & Selectie
 • Het opzetten van een HR afdeling
 • Het opzetten en inrichten van een personeelsdossier
 • Het opstellen van een huishoudelijk reglement
 • De inschaling van werknemers
 • Het ondersteunen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken

Vanaf het moment van werven tot uit dienst, met het HR abonnement kunnen wij u van dienst zijn.

Kies uw abonnementsvorm:

Basis

 • Kennismakingsgesprek (1,5 uur)
 • gemiddeld 1 uur per maand advies/ondersteuning (12 uur per jaar)

Medium

 • Kennismakingsgesprek (1,5 uur)
 • gemiddeld 2 tot 6 uur per maand advies/ondersteuning (24 tot 72 uur per jaar)

Large

 • Kennismakingsgesprek (1,5 uur)
 • gemiddeld 7 tot 10 uur per maand advies/ondersteuning (84 tot 120 uur per jaar)

Extra Large

 • Kennismakingsgesprek (1,5 uur)
 • gemiddeld meer dan 10 uur per maand advies/ondersteuning (maximaal 200 uur per jaar)

Tussentijdse opzegging

Een abonnement kunt u op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij opzegging worden de uren na rato berekend.

Verlenging

Abonnementen worden uiterlijk in de laatste maand van de overeengekomen periode geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie kunt u kiezen voor een verlenging, beëindiging c.q. opschaling van het huidige abonnement.

Back To Top