skip to Main Content
CAO Verhogingen Per 1 Januari

CAO verhogingen per 1 januari

  • CAO

Per 1 januari hebben de volgende CAO’s een loonsverhoging:

Bouw en Infra
Beroepgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland
Afbouw
Textielverzorging
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Horeca- en aanverwante bedrijf
Recreatie
Dagrecreatie
Uitvaartbranche
Hellende daken
Groen, Grond en Infrastructuur
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit
Jeugdzorg
Architectenbureaus
Particuliere Beveiliging
Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf
Textielverzorging
Waterbedrijven
Timmerindustrie

Back To Top