skip to Main Content
Pensioensparen Via De Werkgever

Pensioensparen via de werkgever

Pensioensparen via de werkgever betekent dat een deel van het salaris automatisch wordt ingehouden en wordt gestort in een pensioenfonds of pensioenplan. Dit geld wordt belegd met het voornemen om te sparen en het bedrag te laten groeien ingeval de medewerker met…

Lees Meer
Back To Top