skip to Main Content
Pensioensparen Via De Werkgever

Pensioensparen via de werkgever

Pensioensparen via de werkgever betekent dat een deel van het salaris automatisch wordt ingehouden en wordt gestort in een pensioenfonds of pensioenplan. Dit geld wordt belegd met het voornemen om te sparen en het bedrag te laten groeien ingeval de medewerker met pensioen gaat. Vaak helpt de werkgever ook mee aan dit spaarplan. Dat kan het totaal gespaarde bedrag voor het pensioen verhogen. Meestal start dat proces automatisch wanneer de medewerker begint met werken. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf te kiezen hoeveel je wilt inleggen.

Belastingvoordelen

Pensioensparen via de werknemer kent een reeks aan belastingvoordelen. De bedragen die de werknemer van zijn salaris naar het pensioenplan overmaakt, worden meestal ingehouden van het bruto-inkomen, alvorens er belasting op wordt geheven. Dat betekent dat de werknemer minder inkomstenbelasting betaalt over het geld dat voor het pensioen opzij is gezet. Hierdoor houden werknemers meer geld over voor het pensioen dan wanneer ze hetzelfde bedrag zouden sparen na het betalen van belastingen.

Beleggingsmogelijkheden

Er zijn een aantal beleggingsopties binnen het pensioenfonds of pensioenplan. Vaak bieden deze plannen diverse fondsen of strategieën, waaruit de werknemer een keuze kan maken. Dit is afhankelijk van hoeveel risico de werknemer persoonlijk wil nemen en wat de bijbehorende beleggingsdoelen zijn. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar groen sparen als een vorm van duurzaam beleggen. Vandaag de dag doen groenere alternatieven het een stuk beter. Het is verstandig om deze opties goed door te nemen en eventueel advies in te winnen bij een financieel adviseur. Op die manier zullen de beleggingen prima passen bij de langetermijnplannen.

Voorwaarden

Werknemers moeten goed inzien wat de regels zijn omtrent het verkrijgen van het pensioengeld en onder welke voorwaarden dit kan. Sommige plannen hebben bijvoorbeeld de keuzemogelijkheid om in noodgevallen, zoals medische kosten of de aankoop van een huis, eerder geld op te nemen, terwijl andere plannen daar strikte beperkingen voor hebben. Iedereen dient deze regels te kennen, voordat er uitsluitsel wordt gegeven om deel te nemen aan een pensioenplan.

Wisseling van baan

Wat gebeurt er met het pensioenplan wanneer de werknemer van baan verandert? Soms kunnen werknemers dit pensioen meenemen naar het pensioenplan van een nieuwe werkgever. Andere keren kunnen ze ervoor kiezen om het pensioen zelf te beheren of over te zetten naar een individuele pensioenrekening (IRA = Individual Retirement Account).

Back To Top