skip to Main Content
CAO Verhogingen Per 1 Juni

CAO verhogingen per 1 juni

Per 1 juni hebben de volgende CAO’s een loonsverhoging:

Graanbe- en verwerkende industrie
Voortgezet Onderwijs (kader/raamcao)
Koninklijke Mosa BV
Grafimedia
Ons Middelbaar Onderwijs
Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (MBO)
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland
Offshore Catering (vh Sodexo)
Back To Top