skip to Main Content
Het Nieuws Uit Week 9

Het nieuws uit week 9

Het nieuws van de afgelopen week:

 

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

 

De compensatie voor de transitievergoeding is definitief en gaat in per 1 april 2020.
Wanneer een werkgever bij ontslag door langdurig arbeidsongeschiktheid, heeft moeten betalen en dit na 1 juli 2015 maar voor 1 april 2020 heeft plaats gevonden, dan kan de compensatie worden aangevraagd. Dit kan in een periode van 1 april 2020 tot uiterlijk 30 september 2020.

Het UWV zal binnen zes maanden een besluit nemen of de compensatie ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Back To Top