skip to Main Content
6 Juli Now 2.0. Wat Moet U Weten?

6 juli Now 2.0. Wat moet u weten?

Maandag is het zover, dan start de mogelijkheid om NOW 2.0 aan te vragen. Ook deze keer zal het bij UWV kunnen worden aangevraagd en kan tot en met 31 augustus.
Elke onderneming kan NOW aanvragen, het maakt geen verschil of u al eerder NOW had aangevraagd.

Ook het doel van de NOW 2.0 blijft het zoveel mogelijk behouden van banen.

NOW 2.0: Wat zijn de veranderingen:

Periode tegemoetkoming:
De tegemoetkoming is voor een periode 4 maanden, ipv 3 maanden.

Voorwaarden:
– Geen winstuitkeringen/bonussen uitbetalen aan aandeelhouders, bestuursleden, directie. Ook het kopen van aandelen is niet toegestaan bij een tegemoetkoming van € 100.000,- of meer.
– Het stimuleren van werknemers om zich om te scholen en/of bij te scholen.
– Wanneer er een ontslagaanvraag voor 20 werknemers of meer wordt aangevraagd bij het UWV, wordt de subsidie met 5% verlaagd.

Ontslag:

– We nemen 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. En dit vermenigvuldigen we met 3 (en niet met 4).
– Dit bedrag trekken we af van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.
– Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlagen wij de aan u toegekende tegemoetkoming met 5%.
Wij verlagen de tegemoetkoming níet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlagen wij de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Betaling:
– De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
– De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/detail/tweede-aanvraagperiode-now-wat-is-veranderd

Meer weten?

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit? Wij horen het graag.
Mail ons via info@advado.nl


Back To Top