skip to Main Content
Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

De highlights

Gisteren heeft de jaarlijkse Prinsjesdag in aangepaste setting plaatsgevonden. Dit was aan alle kanten zichtbaar, zo begon de Koning met een woord van dank richting alle zorgverleners voor de afgelopen maanden. Maar ook uitte de Koning zijn medeleven richting de ondernemers en mensen die een dierbare zijn verloren.

De troonrede
Van een overschot naar een te kort van 7%. 
Echter kwam duidelijk naar voren dat er geen bezuinigingen zullen plaatsen vinden maar juist te investeringen. Maar Nederland dient zich wel op te maken voor een zware economische tegenslag.

De troonrede in cijfers

0.5 miljard voor kunst en cultuur
800 miljoen voor gemeentes ter besteding voor buurthuizen, sociale werkvoorziening, culturele instellingen en voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen
500 miljoen voor onderwijsachterstanden weg te werken
5 miljard voor de aanpak van stikstof
2 miljard voor infrastructuur

Verder wordt er een start gemaakt met het Nationale groeifonds. Met dit fonds wordt wilt de regering investeringen in de welvaart van morgen. Kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Voor de komende 5 jaar wordt hier een bedrag van 20 miljard beschikbaar gesteld. 

WW-premie
Lage WW premie: 2,7%
Hoge WW premie: 7,7%

Bijtelling elektrische auto
In 2021 is de bijtelling 14% over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde.
In 2022 wordt de bijtelling 18% over de eerste 40.000 euro.
Vanaf 2023 is er geen verschil meer tussen de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die op fossiele brandstof rijden.

WKR
In 2021 is de vrije ruimte over de eerste 400.000 euro 1,8%.
De vrije ruimte over het meerdere is 1,18%.

En verder
De arbeidskorting gaat met maximaal € 324,- omhoog.
De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd naar € 6670,-.

Het Kabinet voert 9 weken deels betaald ouderschapsverlof voor beide ouders in. Ouders krijgen een uitkering tot 50% van het maximale dagloon.

Arbeidskorting in 2021 al verhoogd
Om het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen, wordt de zelfstandigenaftrek snellen en verder afgebouwd. 
Ook wordt in 2021 al de arbeidskorting verhoogd. Dit zou eigenlijk pas in 2022 plaatsvinden. Het basistarief van de inkomstenbelasting daalt volgend jaar. Het heffingsvrij vermogen van box 3 wordt verhoogd tot en met 50 duizend euro. Hierdoor krijgen mensen een grotere belastingvrije buffer. 

Het hoge VPB tarief daalt niet, het lage VPB-tarief wel. Verder zal de eerste schijf in twee stappen worden verlengd en introduceert het kabinet een belastingkorting op bedrijfsinvesteringen.  

Derde steunpakket
In de troonrede werd ook aandacht besteed aan het derde steunpakket. Deze gaat per 1 oktober van start gaan en duurt 9 maanden. Dit met als doel om de extra gevolgen van de Corona crisis op kort termijn op te vangen. Maar ook om zoveel banen te behouden. Daarnaast is het belang van scholing en training nogmaals benadrukt. Dit om zo mensen die hun baan zijn verloren door de Corona crisis, in andere sectoren aan de slag te kunnen gaan.

Pensioen
De hoop is dat de regering in 2021 een wetsvoorstel indient voor een vernieuwde wetsvoorstel voor het pensioenstelsel. Er is al aangekondigd dat het nieuwe pensioenstelsel persoonlijker maar ook transparanter moet worden.

Afsluiting
De troonrede werd met een positieve noot afgesloten door het benadrukken van het belang om te blijven kijken naar de toekomst. 

Back To Top