skip to Main Content
Teamuitje Met Reiskosten En Maaltijden

Teamuitje met reiskosten en maaltijden

Gerichte vrijstelling of belast loon? Dit is afhankelijk van het karakter van het teamuitje.

Alleen als het zakelijke karakter van het teamuitje overheerst, kun je de gerichte vrijstellingen voor reiskosten en maaltijden hanteren. Heeft het consumptieve karakter de overhand, dan is de vergoeding voor reiskosten en de verstrekking van een maaltijd belast loon. Tevens vormt de activiteit belast loon.

In de tabel hieronder zie je vier verschillende teamuitjes met elk een eigen karakter. Per uitje wordt beschreven of gerichte vrijstellingen van toepassing zijn en wat je dan moet doen.

Karakter teamuitjeVoorbeeldGerichte vrijstellingen van toepassing?Wat moet je doen?

Overwegend zakelijkStudiedagJA:
reiskosten, maaltijden, studiekosten
De kosten die onder de gerichte vrijstelling vallen, aanwijzen als eindheffingsloon.
Overwegend consumptiefPaintballenNEE:
Reiskosten, maaltijden en kosten activiteit zijn belast loon.
Maaltijd op werkplek? Neem dan normbedrag € 3,90 per maaltijd.
Keuze eindheffingsloon WKR of werknemersloon.
Eindheffingsloon WKR komt ten laste van de vrije ruimte.
Sociaal en maatschappelijkBezoek aan zorgboerderijJA:
reiskosten, maaltijden, studiekosten
De kosten die onder de gerichte vrijstelling vallen, aanwijzen als eindheffingsloon.
Splitsbaar uitjeStudiedag met aansluitend groot feestZakelijk deel: JA ->
reiskosten, maaltijden studiekostenConsumptief deel: NEE
Reiskosten, maaltijden en kosten activiteit zijn belast loon


Maaltijd op werkplek?
Neem dan normbedrag € 3,90 per maaltijd.
Zakelijk deel:
de kosten die inder de gerichte vrijstelling vallen, aanwijzen als eindheffingsloon.

Consumptief deel: keuze eindheffingsloon WKR of werknemersloon.Eindheffingsloon WKR komt ten laste van de vrije ruimte.

Paintballen

Tijdens een teamuitje gaan alle werknemers paintballen van 14.00 tot 17.00 uur en dineren tussen 18.00 en 21.00 uur. Het uitje vindt plaats op een externe locatie. Is hier sprake van belast loon?

Paintballen heeft een consumptief karakter. De kosten van het paintballen en het diner zijn dan belast loon. Ook een vergoeding van de reiskosten is belast loon.  Dit loon kun je aanwijzen als eindheffingsloon. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.


Splitsbaar teamuitje

De werkgever organiseert voor de werknemers een externe studiedag van 9.00 tot 17.00 uur met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest. Kan de werkgever dit onbelast doen?

Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kun je daarom onbelast verstrekken.

Het feest is een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van het feest zijn belast loon voor de werknemers. Je kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. De werkgever is 80% eindheffing verschuldigd bij overschrijding van de vrije ruimte.

Back To Top