skip to Main Content
Tegemoetkoming Voor ZZP-ers, Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Tegemoetkoming voor ZZP-ers, Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

ZZP-ers die door het corona virus financiële gevolgen ervaren, kunnen gebruiken maken van het noodpakket wat door het kabinet eerder is aangekondigd. Een onderdeel is de bijstandsregeling van maximaal 1.500,- euro per maand voor getrouwden en samenwonenden, 1.050,- voor alleenstaande. De bedragen zijn netto en er wordt benadrukt dat het hier gaat om een gift.

Als ZZP-er kan je bij de gemeente in je eigen woonplaats melden wanneer je verwacht dat je inkomsten de komende drie maanden lager zullen zijn dat de ondergrens, oftewel bijstandsniveau. Dit kan tot en met 1 juni.

Om voor de Tozo in aanmerking te komen, dient er online een aanvraag te worden gedaan en zal er binnen vier weken een reactie zijn. Er wordt verder niet gekeken naar de het vermogen/spaargeld en naar de liquiditeit van de onderneming. Wel dient het werk in Nederland plaatsvinden en dient de aanvrager voldoen aan de uren criteria van 1.225 uur per jaar.

Ook is er voor ZZP-ers de mogelijkheid om bedrijfslening af te sluiten van maximaal 10.000,- met een rente percentage van 2% en een looptijd van maximaal drie jaar.

Meer weten?

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit?
Wij horen het graag. Mail ons via info@advado.nl


Back To Top