skip to Main Content
Voorlopige Berekening Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) 2018

Voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) 2018

Afgelopen week zijn de eerste beschikkingen vanuit het UWV verzonden naar werkgevers met daarop de berekeningen van 2018.

Welke tegemoetkomingen kent de WTL?
De WTL kent drie tegemoetkomingen voor werkgevers met als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Momenteel kennen we de volgende tegemoetkomingen:

  • Loonkostenverdelen (LKV)
  • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • Jeugd-LIV

Voorlopige berekening
Indien u een voorlopige berekening ontvangen heeft van het UWV dan hebben zij op basis van de loonaangiften in het jaar 2018 opgemaakt dat u als werkgever recht heeft op een of meerdere tegemoetkomingen voor een of meerdere werknemers. Welke tegemoetkomingen dit zijn vind u in de voorlopige berekening.

Controle door ADVADO
Omdat de tegemoetkomingen gebaseerd worden op de ingediende loonaangiften van 2018 adviseren wij u om de voorlopige berekening te laten controleren. Wij kunnen voor u bepalen of de berekening correct en volledig is. Daarnaast controleren we of alle in aanmerking komende werknemers genoemd zijn in de voorlopige berekening. Na de controle informeren wij u of de voorlopige berekening juist is, als dit niet zo is dan zullen wij door middel van correcties aanpassingen maken zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Definitieve berekening
Uiterlijk 31 juli 2019 ontvangt u de definitieve berekening van de tegemoetkomingen van de Belastingdienst. Indien de voorlopige beschikking correct was dan zal deze niet afwijken van de definitieve beschikking. Indien wij correcties gedaan hebben voor u dan zal moeten blijken of deze correct verwerkt zijn.
Wij vragen u om de definitieve berekening op te sturen indien deze afwijkt van de voorlopige berekening. Wij zullen deze nogmaals controleren op juistheid.

Betaling
Na het afgeven van de definitieve berekening zal de Belastingdienst overgaan tot betaling van de tegemoetkomingen. Dit zal binnen 6 weken na de dagtekening van de definitieve berekening zijn.

Vragen
Bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen.

Links
https://www.uwv.nl/wtlBack To Top