skip to Main Content
Auto Van De Zaak Inleveren Bij Ziekte

Auto van de zaak inleveren bij ziekte

Wat gebeurt er met de auto van de zaak op het moment dat een werknemer zich ziek meldt? Dat is vaak de vraag voor werkgevers. Mag de werknemer de auto dan houden of mag een werkgever aan werknemer vragen de auto van de zaak tijdelijk in te leveren?

Werkgevers mogen zelf bepalen of een zieke werknemer de auto van de zaak moet inleveren tijdens zijn/haar ziekte. Dit is vaak afhankelijk van de duur van het ziekteverzuim en of een andere werknemer de auto nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat die collega de taken van de zieke werknemer overneemt. De afspraken hierover neemt de werkgever op in een artikel in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Ingeval er geen afspraken zijn vastgelegd,  dient het inleveren van de auto in goed overleg te gaan met de werknemer.

Bijtelling bij wisseling auto van de zaak
Werknemers die hun auto van de zaak niet (hoeven) inleveren als ze ziek zijn, blijven bijtelling betalen voor privégebruik. Zij hebben tenslotte de beschikking over de auto van de zaak. Of ze wel of geen gebruikmaken van de auto, is niet van belang.

Moet de werknemer de auto tijdelijk inleveren, dan hoeft hij/zij voor die periode geen bijtelling voor privégebruik te betalen. In dat geval is er dus een aanpassing nodig in de salarisadministratie. Neemt een andere werknemer de auto van de zaak over, dan komt de bijbehorende bijtelling voor privégebruik voor rekening van desbetreffende werknemer.  Om de bijtelling voor een auto van de zaak tussentijds stop te kunnen zetten, moet in de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn dat de auto van de zaak niet tot het loon van de werknemer behoort en dat deze bij ziekte ingeleverd dient te worden.

Back To Top