skip to Main Content
Lage-inkomensvoordeel Voor Werkgevers Vervalt Per 1 Januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Per 1 januari 2025 vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft.

Wat is het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De tegemoetkoming van het LIV bedraagt in 2024 € 0,49 per verloond uur met een bovengrens van € 960 per werknemer per kalenderjaar. Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden. Echter, in de praktijk bleek dat de regeling maar beperkt bijdraagt aan het vergroten van de kansen voor deze groep.

Het geld dat vrijkomt met het afschaffen van de LIV wordt ingezet voor andere maatregelen. Het gaat dan om het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’ het verruimen van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw loonkostenvoordeel ouderen

Een werkgever die een werknemer aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft, komt in aanmerking voor het loonkostenvoordeel (LKV) ouderen. De LKV ouderen bedraagt in 2024 € 3,05 euro per verloond uur, met een maximum van € 6.000 euro per jaar en voor maximaal de eerste 3 jaar dat de werknemer in dienst is. Het LKV ouderen wordt vanaf 2025 stapsgewijs afgebouwd.

Dat betekent dat het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het loonkostenvoordeel wel gewoon gelden. De regeling wordt afgebouwd omdat het kabinet werkgevers op andere manieren wil stimuleren om oudere werknemers in dienst nemen.

Back To Top