skip to Main Content
Mag Je Als Werkgever De E-mail Van Een Zieke Medewerker Inzien?

Mag je als werkgever de e-mail van een zieke medewerker inzien?

Als een van je medewerkers ziek is, is het voor werkgevers vaak essentieel om te weten of klanten hem of haar hebben gemaild. Mag je dan de mailbox van de zieke werknemer checken?

In dit soort gevallen moeten verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. Immers, de privacy van werknemer is dan in het geding. Aan de ene kant is dat het belang van de werkgever, om de zakelijke e-mails en correspondentie te checken. Aan de andere kant is er de privacy van de werknemer, waar zo min mogelijk inbreuk op moet worden gemaakt.

Een werkgever moet altijd kiezen voor een manier die voor de zieke werknemer en diens privacy het minst belastend is. Overleg met de medewerker is dan ook van wezenlijk belang. Is een zieke werknemer bijvoorbeeld bereid en in staat om e-mails zelf te checken en door te sturen, dan is dat minder ingrijpend en dien je als werkgever daarvoor te kiezen.

Is er geen minder ingrijpende methode dan dat je als werkgever zelf in de mailbox van de werknemer kijkt, zorg dan dat de inbreuk op privacy tot het minimum beperkt blijft. Zet bijvoorbeeld de out-of-office-melder van de werknemer aan. Daardoor hoef je niet meer (zo vaak) in de mailbox van de werknemer. Bovendien is het zo dat je als werkgever vanzelfsprekend alleen de zakelijke e-mails mag lezen. Als uit de titel blijkt dat het een privébericht is, dan mag je die e-mail niet openen. Blijkt pas bij het openen van een e-mail dat het om een privébericht gaat, dan moet je stoppen met lezen en het bericht sluiten.

Back To Top