skip to Main Content
MDIEU-subsidie Voor RVU In April En September 2024

MDIEU-subsidie voor RVU in april en september 2024

In april en september kunnen werkgevers subsidie aanvragen via de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU). De subsidie is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Werknemers moeten gezond werkend de pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken, en als dat niet lukt, eerder kunnen stoppen met werken. Eerder stoppen met werken | Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)


De MDIEU-subsidie draagt hieraan bij (Subsidie aanvragen | Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl).

Ten eerste kunnen werkgevers deze subsidie aanvragen voor activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ten tweede kan de subsidie werkgevers helpen bij het aanbieden van een Regelingen voor Vervroegd Uittreden (RVU) aan werknemers met zware beroepen voor wie doorwerken tot het pensioen te belastend is geworden. Voor die RVU’s gelden specifieke eisen. Wat is een RVU? | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
(Eerder stoppen met werken | Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Twee aanvraag tijdvakken in 2024

In 2024 zijn er twee aanvraagtijdvakken voor werkgevers:

 • Van 2 april tot en met 26 april en:
  het eerste tijdvak is bestemd voor RVU-kosten die zijn gemaakt vanaf 1 december 2023.
 • Van 2 september tot en met 27 september:
  het tweede tijdvak is bestemd voor RVU-kosten vanaf 1 mei 2024.

  In beide tijdvakken kan een werkgever subsidie aanvragen voor activiteiten ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

  De MDIEU eindigt op 31 december 2025. Maar als een RVU voldoet aan de voorwaarden en start vóór 2026, komt de RVU nog in aanmerking voor subsidie, ook als deze nog doorloopt na afloop van de projectperiode.

Werkgevers moeten meebetalen
Werkgevers kunnen de subsidieaanvraag indienen via www.uitvoeringvanbeleidszw. Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl) In 2024 is er in totaal 200 miljoen euro beschikbaar voor de MDIEU-subsidie voor individuele werkgevers, 100 miljoen euro per tijdvak. Hierbij geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het kan in 2024 wel langer duren voordat een werkgever duidelijkheid krijgt over de subsidieaanvraag: de maximale beslissingstermijn van 13 weken start voortaan niet meer na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag, maar na sluiting van het aanvraagtijdvak. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt 75 duizend euro. Werkgevers dienen zelf altijd een deel van de kosten betalen. Voor de activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid geldt een eigen bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten, voor RVU’s is dat 75%. Bovendien moet het totaalbedrag voor minstens 25% gericht zijn op duurzame inzetbaarheid; alleen een RVU-subsidie is géén optie.

Activiteitenplan en (bedrijfs)analyse vereist

Werkgevers moeten bij de subsidieaanvraag het volgende bijvoegen:

 • Een activiteitenplan;
 • Een (bedrijfs)analyse over de knelpunten binnen de organisatie rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk;
 • Wat is er nodig om werknemers zo veel mogelijk gezond werkend hun pensioen te laten bereiken.

Voor deze analyse krijgt de werkgever een vast subsidievoorschot van 5 duizend euro. Dit plan moet de werkgever samen met de werknemers(vertegenwoordiging) opstellen. De werkgever moet ook zorgen voor een begroting van de kosten waarvoor hij subsidie aanvraagt. Op uitvoeringvanbeleidszw.nl staan verplichte modellen voor het plan en de analyse. Regelgeving, formats en downloads | Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Back To Top