skip to Main Content
MKB-werkgevers: Aanvraagtijdvak Voor SLIM-subsidie Start Vrijdag 1 Maart 2024

MKB-werkgevers: aanvraagtijdvak voor SLIM-subsidie start vrijdag 1 maart 2024

Op vrijdag 1 maart a.s. om 9.00 uur start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele MKB-ondernemingen. Het is geopend tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur binnen hun bedrijf. Met de subsidie kunnen ondernemingen initiatieven opzetten om werknemers blijvend te laten ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Zo houdt men werknemers goed inzetbaar en het zorgt er tevens voor dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Per aanvrager kun je in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Door middel van een loting  wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald. Je moet je vooraf registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid: Inloggen Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid (mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl)

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Klik op de volgende link voor meer informatie over de vereisten waar een aanvraag aan moet voldoen: Aanvragen | SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Wijzigingen per 1 januari 2024
De SLIM-regeling is op 1 januari 2024 op een aantal punten gewijzigd. Het gaat om details. Op hoofdlijnen blijft de regeling hetzelfde.

Scans Leercultuur
De activiteit ’de doorlichting van de onderneming’ van de SLIM-regeling is aangevuld. Daardoor kan ook subsidie worden verstrekt voor analyses die zien op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken. Het gaat hierbij dan in elk geval om leercultuurscans. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat een ondernemingen kan gebruiken om de eigen leercultuur te meten en door te lichten.

L&O-methode
Verder is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1) nader afgebakend indien er nu sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

De wijzigingen staan in de menukaart: Menukaart SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Uurtarief externe adviseurs
Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van € 135,00 exclusief btw.

Back To Top