skip to Main Content
Oudere Werknemers Voelen Grotere Betrokkenheid Bij De Organisatie

Oudere werknemers voelen grotere betrokkenheid bij de organisatie

  • HR

Werknemerstevredenheid en verbondenheid met het bedrijf zijn essentieel voor de productiviteit van organisaties. Vooral werknemers die langer bij eenzelfde bedrijf werken, voelen zich verbonden met hun werkgever. Ook de optie om het eigen werk in te delen, komt de verbondenheid ten goede.

Voor HR-adviseurs geven bevindingen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)  waardevolle inzichten om de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te bevorderen. Immers, werknemers die tevreden zijn met hun werk en arbeidsomstandigheden, voelen zich zeker meer verbonden met hun werkgever.

Oudere werknemers voelen meer betrokkenheid
Opvallend is dat oudere werknemers (boven de 35 jaar) zich meer verbonden voelen met hun werkgever. Dat biedt mogelijkheden om de kennis en ervaring van oudere werknemers beter te waarderen, terwijl tegelijkertijd extra aandacht voor andere leeftijdsgroepen kansen biedt om hen meer te betrekken bij de organisatie.

Hoe langer werknemers bij een organisatie werken, hoe meer verbonden ze zich voelen. Personeelsbeleid dat zich, door het bieden van doorgroeimogelijkheden, richt op het behoud van talenten voor de organisatie, kan er op die manier toe bijdragen dat waardevolle krachten voor de organisatie inzetbaar blijven.

Autonomie zorgt voor meer verbondenheid
Een hoge mate van autonomie draagt bij aan een grotere werknemerstevredenheid. Het onderzoek laat duidelijk zien dat de verbondenheid met het bedrijf hoger is onder werknemers met hoge taakeisen én een hoge autonomie.  Dat geldt echter ook als de taakeisen lager zijn; als dat werk gepaard gaat met een hoge autonomie is de betrokkenheid bij het bedrijf ook hoger.
Dit impliceert dat werkgevers en HR-adviseurs moeten inzetten op werkomgevingen waarin werknemers meer zelfstandigheid en controle hebben over hun werk.

Mensen met uitvoerend werk minder betrokken
Het onderzoek toont verder aan dat directeuren en managers meer betrokken zijn bij het bedrijf. Dat geldt minder voor mensen met uitvoerend werk, zoals laders, lossers en vakkenvullers. Ook chauffeurs, schoonmakers, productiemachinebedieners én verpleegkundigen op mbo-niveau voelden zich minder dan gemiddeld verbonden met hun bedrijf of organisatie.

Factoren voor betrokkenheid bij het werk Uitkomsten van het onderzoek
Algemene verbondenheid Gemiddeld gevoel van verbondenheid met bedrijf.
LeeftijdOudere werknemers voelen zich meer verbonden.
DienstjarenLangere dienstjaren verhogen verbondenheid.
BeroepsgroepVerschillen in verbondenheid afhankelijk van beroep.
AutonomieHoge autonomie verhoogt verbondenheid.
TevredenheidTevreden werknemers voelen sterkere verbondenheid.

Back To Top