skip to Main Content
Deadline 1 Juli 2024 Voor Aanvraag Kaderovereenkomst Grensoverschrijdend Telewerken

Deadline 1 juli 2024 voor aanvraag Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken

  • HR

Wil je een uitzondering bij SVB.nl aanvragen op de Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken? Doe dit dan vóór 1 juli 2024.

Werknemers die grensoverschrijdend telewerken kunnen vanaf 5 juli 2023 bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een uitzondering aanvragen volgens de Kaderovereenkomst. Wil je gebruikmaken van de Kaderovereenkomst? Verzend de aanvraag dan vóór 1 juli 2024.

Vanaf 1 juli 2023 zijn de normale Europese regels weer geldig die bepalen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Voor werknemers die grensoverschrijdend telewerken is een Kaderovereenkomst opgesteld. Deze Kaderovereenkomst bevat afspraken, waardoor een uitzondering op deze regels mogelijk is.

Aanvragen
Doe je de aanvraag niet vóór 1 juli 2024, dan kun je geen gebruik maken van de uitzondering. Dan gelden de normale Europese regels weer. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar de werknemer sociaal verzekerd is. Voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2024, moet je binnen drie maanden een aanvraag indienen.

Voorwaarden uitzondering bij telewerken over de grens in loondienst    
Voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen kun je een uitzondering op de Europese aanwijsregels aanvragen. Je kunt dit in één keer voor alle werknemers regelen.

Je dient alsdan te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de werkgever is gevestigd in Nederland;
  • de medewerker telewerkt tussen 25% en 50% van de werktijd in het woonland;
  • het telewerken vindt alleen plaats in het woonland;
  • de werknemer werkt alleen in loondienst;
  • het woonland van de werknemer heeft de Kaderovereenkomst ondertekend;
  • er worden structureel geen werkzaamheden uitgevoerd buiten het woonland en Nederland;
  • je kunt een aanvraag doen vanaf 1 juli 2023;
  • in de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 kun je tot maximaal 1 jaar terug aanvragen. Voorwaarde is wel dat je in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt;
  • vanaf 1 juli 2024 kun je tot maximaal 3 maanden terug aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat je in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt.
Back To Top