skip to Main Content
Ketenaansprakelijkheid: De 10 Meest Gestelde Vragen

Ketenaansprakelijkheid: de 10 meest gestelde vragen

De ketenregeling is een belangrijk onderdeel binnen het arbeidsrecht dat zowel werkgevers als werknemers raakt. Om onnodig dure fouten en misverstanden te vermijden, is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over de regels en verplichtingen. Hieronder behandelen we de 10 meest voorkomende vragen.

 1. Wat is ketenregeling?
  De ketenregeling is een wettelijke regeling in Nederland die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten een werkgever achtereenvolgens mag aanbieden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

 2. Hoeveel tijdelijke contracten mag een werkgever aanbieden voordat een vast contract verplicht is?
  In de meeste gevallen mag een werkgever maximaal drie opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden binnen een periode van maximaal drie jaar, voordat een vast contract verplicht wordt. Let wel: in cao’s kan hiervan worden afgeweken.

 3. Wanneer begint de ketenregeling te tellen?
  De ketenregeling begint te tellen vanaf het moment dat een werknemer in dienst treedt bij een werkgever. Dit geldt voor opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever.

 4. Zijn er uitzonderingen op de ketenregeling?
  Ja, er zijn enkele uitzonderingen op de ketenregeling. Bijvoorbeeld in bepaalde seizoensgebonden sectoren, of wanneer er sprake is van een BBL-leerling. Tevens geldt de ketenregeling in principe niet voor werknemers onder de 18 jaar.

 5. Wat als de werknemer eerst als uitzendkracht heeft gewerkt?
  Het is goed om te weten dat de ketenregeling ook van toepassing is als een medewerker dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor zogenoemde “opvolgende werkgevers”. Dit is onder meer het geval bij uitzending en vaak ook bij bedrijfsovernames of een doorstart na faillissement.

 6. Wat gebeurt er als de ketenregeling wordt overschreden?
  Als de ketenregeling wordt overschreden, kan de werknemer aanspraak maken op een vast contract. Dit kan grote gevolgen hebben voor een werkgever.

 7. Kan de ketenregeling worden doorbroken/omzeild?
  De keten wordt doorbroken als er zes maanden lang geen arbeidsovereenkomst is gesloten. Dan tellen de eerdere arbeidsovereenkomsten in principe niet mee en kan een werkgever opnieuw beginnen met tellen. Omzeilconstructies worden door rechters vrijwel altijd vernietigd.

 8. Geldt de ketenregeling ook voor zzp’ers?
  Nee, de ketenregeling is doorgaans niet van toepassing op zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), omdat zij als zelfstandige ondernemers worden beschouwd en niet onder het arbeidsrecht vallen. Let op: als een zzp’er toch feitelijk als werknemer wordt beschouwd, dan geldt met terugwerkende kracht ook de ketenregeling.

 9. Hoe bereken ik de keten, als een werknemer bijvoorbeeld twee maanden uit dienst is geweest en vervolgens weer in dienst treedt?
  Als de tussenliggende periode tussen de arbeidsovereenkomsten niet langer is dan zes maanden, dan telt de periode gewoon door in de keten. Kort gezegd: het verleden en de twee maanden tellen mee voor de berekening van de totale duur van de keten.

 10. Kunnen we nog wijzigingen verwachten met betrekking tot de ketenregeling?
  Er ligt een concept wetsvoorstel om de ketenregeling aan te passen. Het gaat daarbij om een verlenging van de onderbreking van zes maanden naar vijf jaar. Het kabinet hoopt daarmee misbruik van de onderbreking te beperken. Deze wetgeving zal op z’n vroegst per 1 januari 2026 in werking treden, als het voorstel doorgang vindt.
Back To Top