skip to Main Content
Proeftijdbeding Vergeten; Is Proeftijd-ontslag Geldig?

Proeftijdbeding vergeten; is proeftijd-ontslag geldig?

Een werknemer is ontslagen in zijn proeftijd, maar in zijn jaarcontract blijkt geen proeftijd te staan. Wat kunnen we doen?

CASUS

Drie weken geleden is het jaarcontract van een nieuwe medewerker ingegaan. Achteraf blijkt deze medewerker geen goede match. Hij heeft al woorden gehad met enkele collega’s, gaat erg vaak roken en inmiddels is er ook al een klacht van een klant over hem binnen. Kortom, werkgever heeft hem in de proeftijd ontslagen. Intussen blijkt in zijn contract helemaal geen proeftijd te zijn opgenomen. Wat kun je in zo’n situatie doen?

ANTWOORD
 
In feite kun je alleen maar afwachten. Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen, anders geldt geen proeftijd. Hierop bestaan geen uitzonderingen.

Een ontslag is onterecht wanneer je een werknemer in de proeftijd denkt te ontslaan, terwijl feitelijk geen (geldige) proeftijd is overeengekomen.  Als werkgever kun je aan een onterecht gegeven ontslag niets veranderen. Je kunt een ontslag niet eenzijdig intrekken of ongedaan maken.

De reden dat je in deze situatie alleen kunt afwachten is, dat een werknemer die het niet eens is met zijn/haar ontslag, dat binnen twee maanden bij de rechter moet aanvechten. Doet een werknemer dat niet, dan staat het ontslag vast (ook al was het onterecht). Als werkgever kom je dan met de schrik vrij.

Vecht de werknemer het ontslag wel aan, houdt dan rekening met serieus hoog oplopende  kosten. De werknemer kan het loon over zijn opzegtermijn vorderen, maar als geen tussentijdse opzegging in het jaarcontract is opgenomen, is er dus geen opzegtermijn. In dat geval kan de werknemer zowaar het loon over de rest van zijn/haar jaarcontract opeisen. Bovendien kan hij/zij ook nog aanspraak maken op de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Back To Top