skip to Main Content
Vakantiegeld En Jaarloon BT

Vakantiegeld en jaarloon BT

De periode van het vakantiegeld breekt weer aan. Een mooi extra bedrag voor de medewerker, zeker nu er door de aangepaste coronamaatregelen weer veel mogelijkheden zijn om het vakantiegeld uit te geven. Maar hoe hangt het vakantiegeld eigenlijk samen met de aangifte inkomstenbelasting en hoe kunnen u en uw medewerker voorkomen dat er een nabetaling volgt?

Belangrijk hiervoor is het jaarloon BT. Het jaarloon Bijzonder Tarief is het totale bedrag waarover een medewerker in het voorgaande jaar loonbelasting heeft betaald (binnen uw bedrijf). Op basis van dit bedrag wordt het percentage bepaald waartegen bijzondere beloningen belast worden. Bijzondere beloningen zijn naast het vakantiegeld ook bijv. overwerk, bonussen en eindejaarsuitkeringen. Op de loonstroken kunt u het jaarloon BT en het bijbehorende percentage rechtsboven terugvinden.

Wat betekent dat nou concreet? Indien een medewerker in 2021 (aanzienlijk) minder heeft verdiend dan in 2022, kan het gebeuren dat er te weinig loonbelasting ingehouden wordt en de medewerker met de aangifte inkomstenbelasting in 2023 een flink bedrag terug moet betalen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, zullen wij steekproefsgewijs controles uitvoeren, maar wij adviseren u om ook zelf (met uw medewerker) hierna te kijken. Medewerkers dienen trouwens zelf een schriftelijk verzoek in te dienen om een hoger loonbelastingpercentage toe te laten passen; wij mogen dit van de Belastingdienst anders niet aanpassen.

Heeft u vragen of twijfelt u of het loonbelastingpercentage aangepast moet worden, neem dan gerust contact met ons op.

Back To Top