skip to Main Content
Update Algemene Voorwaarden

Update Algemene voorwaarden

Per 1 december j.l. hebben wij onze algemene voorwaarden aangepast, dit heeft alles te maken met de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Wij hebben ervoor gekozen om dit op te nemen in onze voorwaarden, daar wij vanaf 1 januari 2024 verplicht zijn om de volgende controles uit te voeren:

  • vaststellen wie de klant is;
  • controleren of de klant iemand vertegenwoordigt en mag vertegenwoordigen;
  • achterhalen wie de uiteindelijke belanghebbende van de klant is;
  • vaststellen wat het doel van de klant is; 
  • controleren of de klant ongebruikelijke transacties verricht (monitoren).

Indien wij een verdachte (trans)actie zien, zijn wij verplicht om dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Bent u momenteel klant?
Wij zullen contact opnemen om uw identiteit (opnieuw) vast te stellen, wij vragen mogelijkerwijs ook een UBO bij u op om ons dossier compleet te maken en om de uiteindelijk belanghebbenden helder te hebben. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

De voorwaarden
U vindt onze algemene voorwaarden hier op de website. Inzake de WWFT hebben wij artikel 15 toegevoegd aan het geheel. De overige voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan even contact met ons op via 0345-568536 of stuur een e-mail naar info@advado.nl.

Back To Top